I. мачI-са́чI
1. нареч.
1) мало;
мачIсачIума!мало ли!