I. махъвы́рта (диалект: ащхъарауа) ср. тж. махъвдарта
1.
1) след сучка (в бревне или в доске); место на стволе от срезанной боковой ветки;